Bee Healthy

    Địa chỉ: Công viên phần mềm Quang trung, Quận 12, TP.HCM.

    Điện thoại: 094 929 4147

    Email: beehealthy00@gmail.com